2016. június 24., péntek

Elkészült az új honlapunk

Kedves Barátaink!

Szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy elkészült az új honlapunk, aminek a címe is megváltozott: Az új elérhetőségünk:  www.brahmakumaris.hu

Reméljük, tetszeni fog és hasznosnak találjátok az oldal új szolgáltatásait is: 
Horoszkóp másként, 
Napi gondolatok, 
Meditációs kurzus 7 lépésben,
Meditációs kommentárok kezdőknek és haladóknak, 
Eseménynaptár, és a blog, 

Merthogy mostantól kezdve a honlapunkat lesznek elérhetők az új bejegyzések.

Jó böngészést és elmélyülést!

Továbbra is szívesen vesszük a véleményeteket és javaslataitokat!

Előre is köszönjük, 

Brahma Kumaris Magyarország 

2016. június 2., csütörtök

Az Igazság megtapasztalása

Ahogy tudatába kerülünk a saját szellemi tudatosságunknak, felismerjük, kik vagyunk és ezáltal Isten felismerése is lehetővé válik. A különböző filozófiai és vallási irányzatokban olyan sok ötletet hallottunk Isten létezéséről vagy nem létezéséről. Az Igazság megtapasztalásának az egyedüli módszere a saját tapasztalatunk. Ha elkezdjük gyakorolni az örökkévaló lélek tudatosságát, akkor kilépünk az időből és térből, belépünk a végtelenbe, és abban nemcsak önmagamat látom, mint örökkévaló lényt, de látom a többi lelket is. Felismerem a sok-sok örökkévaló lélek létezését. Ezek mind ugyanannak a családnak a részei, ők és én is örökkévalóak vagyunk.
Minden lélek egy személyiség, örökkévaló és különleges. Mindannyian különböző kapacitással, különböző szintű minőséggel rendelkezünk, és ez megmagyarázza, hogy ebben a világban miért látunk ennyi különbözőséget. Ez is ennek a világnak a csodája, szépsége. Ugyanakkor fontos felismernünk, hogy a sok lélek között van egy lélek, aki rendelkezik az összes pozitív tulajdonsággal abszolút mértékben és ennek a léleknek a neve: a Legfelső. Nem lehet több, csak egy, aki a Legfelső. Lehetnek sokan, akik nagyon jók, szuperek, de a Legfelső csak az Egyet jelentheti. Az összes lélek között csak egyetlenegy lélek van, aki a Legfelső. Ő az egyetlen, aki abszolút és korlátlan szeretettel, igazsággal, szépséggel és békével rendelkezik.
A meditációban Vele kapcsolódunk össze. Ha mi egy emberi lény társaságában töltjük az időnket, akkor az ő hatása elér minket és befolyásol. Minél több időt töltünk valakivel, annál nagyobb lesz a hatása. Minél erőteljesebb az, akivel az időmet töltöm, annál erőteljesebb lesz a hatása. Ezért van az, hogy különböző állapotokon megyünk keresztül a gondolkodásunkban, az érzelmekben, az érzéseinkben. Vannak nagyon pozitív, erőteljes gondolataink és néha ezek a gondolatok bár erőteljesek, de nem pozitívak. Ezek lehetnek nagyon negatívak is.
Ugyanakkor nemcsak az emberi lények befolyásolnak, de maga a környezet, a média és mindaz, amit látok, amit érzékelek magam körül. Ezek meghatározzák a tudatosságomat, az érzéseimet, a létezésemet. Láthatjuk, hogy az emberi dimenzión belül sok variáció van. Vannak jók és kevésbé jók. De ha eldöntöm, hogy azt szeretném, hogy egy állandó forrás befolyásoljon, ami állandóan pozitív, akkor abban a pillanatban, ahogy ezt eldöntöm, túllépek a fizikai dimenzión és elérem a szellemiség szintjét és elkezdem keresni a Legfelsőt. A lélek tudatosságában megértem, hogy lehetőség van arra, hogy a Legfelső létezését megtapasztaljam. Ezzel kísérletezem, használom a tudatom, a gondolataim erejét, annak érdekében, hogy kapcsolatot teremtsek a Legfelsővel, az összes minőség Forrásával, az Eggyel, aki korlátlan mértékben rendelkezik ezekkel a minőségekkel. Ez a kísérlet átadja a létezése bizonyítékát. A meditációban e kísérlet által megtapasztaljuk Isten létezésének a valóságát, függetlenül attól, milyen vallási háttérből jöttünk, még akkor is, ha korábban elutasítottunk minden vallási irányzatot.2016. május 19., csütörtök

A befelefordulás ereje

Az összes, amit tennünk kell, hogy egy pár percig csendben üljünk, befelé forduljunk és nézzük meg, mi zajlik belül. A testben a lélek helye a homlok közepén található. A lélek egy korlátlan energia, nincs fizikai kiterjedése, létezik, igaz és valóságos. Egy pont. A pont örökkévaló. Bármilyen más forma változhat, darabokra eshet, de ez a pont örökkévalóan létezik, anélkül, hogy megváltozna. A létezés benne van ebben a kis fénypontban. A fénypont tudatosságában eltávolodom a fizikai formától, de ebben a tudatosságban maradni nem egyszerű. Még az álmainkban is a fizikai formánkban látjuk önmagunkat és másoknak is a fizikai forma alapján adjuk a válaszokat. Tehát, gyakorlatot igényel, hogy emlékeztessük önmagunkat erre a tudatosságra, emlékezzünk arra, kik is vagyunk valójában. A világ nem fog erre emlékeztetni, nekem kell emlékeztetnem önmagamat. A meditáció célja az, hogy egy kis időt csendben töltsünk, visszatérjünk az örökkévaló azonosságunk tudatosságába, megismerjük, értékeljük és szeressük önmagunkat. Ahogy ezt megtesszük, ez egyre természetesebbé válik és nemcsak a meditáció alatt fogunk rendelkezni ezzel a tapasztalattal, de a meditáció után is meg tudjuk tartani ezt a tudatosságot: én, az örökkévaló lény, a lélek látom és nézem ezt a világot, hallgatom, hogy mi történik körülöttem. Az az idő, amit csendben, meditációban töltünk, nagyon értékes, mert átadja a gyakorlati bizonyítékát ezeknek az absztrakt fogalmaknak. A csend meghatározza az egész napi tudatosságunkat, viselkedésünket. Ezért van szükség arra, hogy a mélységekbe menjünk a meditációban.

Kényelmesen ülök. A test most nyugodt, a szemeimet nyitva tartom és lágyan magam elé nézek. Nem kell semmire koncentrálni, csak egyszerűen lágyan nyitva tartom a szemeimet. Éberré válok. Engedem, hogy a test megnyugodjon. Ismerem a fizikai testem minden részét és tudatosan engedem, hogy minden megnyugodjon. Tudatában vagyok az erőnek, amit birtoklok. Érzem az energiaforrást, ami ott van a homlokom közepén és erre koncentrálok. Én egy szellemi lény, egy fénypont vagyok, egy lélek, ami különálló ettől a fizikai testtől. Valójában most kezdem megérteni, hogy már korábban is léteztem, mielőtt ez a test megszületett volna. Ez a test, ez a jármű a teremtés része. Én, a fénypont örökké létezem. Én léteztem, mielőtt ez a test megszületett volna és továbbra is létezni fogok, miután ez a test már nem lesz. Tudatában vagyok az örökkévalóságomnak, a halhatatlanságomnak és ezáltal megváltozik a látásmódom. Kezdem értékelni, hogy ki is vagyok valójában. Én örökkévalóan létezem, korlátlan vagyok. Om Shanti

2016. április 15., péntek

Az Om Shanti jelentése

Az OM SHANTI a béke köszöntése. Az OM-ra úgy emlékeznek, mint az Univerzum eredeti hangjára. Az OM azt jelenti, én vagyok, a SHANTI azt jelenti, én a béke vagyok. Az OM SHANTI az én bemutatása. Általában amikor bemutatjuk önmagunkat, elmondjuk a nevünket, a nemzetiségünket, a nemünket, a korunkat, a foglalkozásunkat, az összes tényezőt, ami a fizikai létezésünkkel kapcsolatos. Ezek az információk uralják a tudatosságunkat és ezek határozzák meg az önazonosságunkat is, és mégis, ami mozgat minket, ami az életünket irányítja, az a belső lényünk, ami láthatatlan és inkognitó. Ez a belső energia, ez a belső létezés az, ami tartalmazza az összes titkot, ami a személyiségünk kulcsa. Amikor az életünket külső, felszínes dolgok alapján éljük, zavarodottságot, békétlenséget találunk. Úgy érezzük, valami hiányzik az életünkből. Ennek az a fő oka, hogy nem ismerjük az igazi azonosságunkat. Nem ismerjük önmagunkat és ennek eredményeképpen képtelenek vagyunk arra, hogy olyan kapcsolatokat teremtsünk, amiben mélység, jelentőségteljesség és szeretet van. Ha nem ismerjük önmagunkat, akkor mások hogyan ismerhetnének meg minket. De ha ismerem önmagamat, akkor elkezdem a másikat is megismerni és a másik is elkezd engem megismerni és megérteni. Bár önmagunkkal élünk együtt, mégis az a furcsa paradoxon áll fenn, hogy nem ismerjük önmagunkat. Mennyire tudjuk, mi folyik a saját világunkban? Miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk? Miért vannak bizonyos érzelmi megnyilvánulásaink, tapasztalataink? Képes vagyok a saját személyiségem erőforrásait felszínre hozni, úgy viselkedni, ahogy én szeretném? Lehet, hogy tudok bizonyos dolgokat, de biztos, hogy az élet sokkal érdemesebb és gyümölcsözőbb lenne, ha ismerném önmagamat. A meditáció azt jelenti, befelefordulok, megismerem önmagamat és megtanulom, hogy értékeljem, szeressem és tiszteljem önmagamat. Ki az, akivel a legtöbb időt szeretjük eltölteni? Azzal, akit szeretünk. Ki az, akinek a figyelmünket adjuk? Annak, akit szeretünk. Ha önmagam felé fordulok és megkérdezem, mennyi időt töltök azzal, hogy megismerjem önmagamat, a válaszok nagyon tiszta képet adnak arról, hogy tulajdonképpen egy idegen vagyok önmagam számára. Néha a saját ellenségemmé válok. Meg kell tanulnom újból sajátmagam jó barátjává válni. A Rádzsa jóga meditáció annak a módszere, hogy befelé forduljunk és megismerjük önmagunkat. A meditáció célja az, hogy egy kis időt csendben töltsünk, visszatérjünk az örökkévaló azonosságunk tudatosságába, megismerjük, értékeljük és szeressük önmagunkat. Ahogy ezt tesszük, ez az állapot egyre természetesebbé válik és nemcsak a meditáció alatt fogunk rendelkezni ezzel a tapasztalattal, de a meditáció után is meg tudjuk őrizni ezt a tudatosságot.

2016. március 31., csütörtök

Rádzsa jóga meditáció

A rádzsa szó királyit, a jóga találkozást, egyesülést és a meditáció emlékezést, gondolkodást jelent. A meditáció a rádzsa jóga gyakorlati része, amikor a szellemi erő birtokában képesek vagyunk megvalósítani mindazt, amiről az elmélet szól.
Ehhez először önmagunkat kell megismernünk, megérteni a gondolatainkat, az érzéseinket, amik cselekvésre késztetnek.
A meditáció annak a művészete, hogy egyensúlyt teremtsünk a külső és belső között, de belülről kifelé és nem kívülről befelé haladva. Gyakran a boldogságunk, az önbizalmunk külső dolgoktól függ. A meditációban felfedezhetjük a szellemi függetlenségünket, a saját felelősségünket, és mindazokat a belső erőforrásokat, értékeket, amiket képesek vagyunk használni ahhoz, hogy egy jobb minőségű életet éljünk.
A meditáció rendszeres gyakorlása segít abban, hogy sikerrel tudjunk szembenézni a nehéz helyzetekkel, hogy stabilan fenntartsuk azt a belső békét, ami az összes megoldás kulcsa.
A meditáció segíti a belső gyógyulást, a gondolatokhoz, az érzésekhez és a viselkedéshez való új hozzáállás megerősítését, amikor saját magunkat és az egész világot sokkal pozitívabb szemszögből tudjuk látni. Szabaddá válunk a haragtól, a gyanakvástól, a félelemtől, az erőszaktól, az összes negativitástól, amik fájdalmat okoznak. Amikor összekapcsolódunk a belső pozitív erőforrásunkkal, a békével, akkor automatikusan elszakadunk a negatívtól és pozitívan tudunk kapcsolatot teremteni a külvilággal. A negativitás nem fog gátként blokkolni bennünket.
A meditáció dialógust, párbeszédet is jelent, őszinte beszélgetést önmagunkkal, megfigyelve, hogy mit miért teszek, hogyan reagálok a külvilág dolgaira. Megvizsgálom, mit jelent számomra a szeretet, a bizalom, a béke, a boldogság. A párbeszédben bemutatom önmagamat saját magamnak. A mély meditáció elvezet a jógához, ami képessé tesz bennünket arra, hogy eggyé váljunk az eredeti, tiszta énünkkel és attól kezdve természetes módon tudjuk észrevenni mindenkiben a JÓT.
Az egyik legfontosabb kapcsolat az önmagunkkal való kapcsolat, amiben el tudom fogadni önmagamat olyannak, amilyen vagyok, kedvelem és tisztelem önmagam. Amikor őszinte vagyok önmagamhoz, amikor tisztán látom az erényeimet és gyengeségeimet, amikor szeretni tudom saját magam, akkor ébred fel bennem a vágy, hogy ne kövessek el semmi olyat, aminek a következményeként bánatot kellene tapasztalnom. A belső béke megőrzése, és az állandó jó közérzet tapasztalata fogja befolyásolni a többi emberrel és Istennel való kapcsolatunkat.

Ha a „belső elemünk” az élet forgatagában lemerül, fontos gondoskodni a feltöltéséről. Ezt a feltöltést teszi lehetővé a Legfelső Lélekkel, a Tiszta Energiával való kapcsolat, ami a meditáció következő lépcsőfoka…

2016. március 16., szerda

A szokások megváltoztatása

Minden egyes cselekedetünk lenyomatot hagy bennünk. Ezeket a lenyomatokat szoktuk idegen szóval szanszkaráknak nevezni, amelyek jellembeli tulajdonságainkat adják. A tudat, az intellektus és az un. szanszakrák a lélek „érzékszervei”. Ezek láthatatlan szervek, de a működésük nem vonható kétségbe. Senkinek nem jutna eszébe azt mondani, hogy nincsenek gondolatok, mivel nem láthatók fizikai szemmel. A gondolatok, az érzések, a jellembeli tulajdonságaink a lélekhez tartoznak, és mivel keveset tudunk a lélekről, ezért fogadjuk el gyakran azt a teóriát, hogy az emberek olyanok, amilyenek, nem lehet változást remélni tőlük. Ez azonban csak abban a vonatkozásban igaz, hogy megváltoztatni másokat valóban nagyon nehéz, de önmagunkat képesek vagyunk változtatni, hogy az életünk boldogabb, kiegyensúlyozottabb legyen. Sőt, ha igazi példává válunk mások számára a gyakorlati életben is, akkor ez az inspiráció segítséget jelent mások számára is a változáshoz. Soha nem várhatjuk a környezetünktől, hogy az változzon előbb. A sorsunk a saját kezünkben van, csak ismernünk kell azt a tiszta erőforrást, ahonnan naponta erőt meríthetünk a tudatosságunk megváltozásához. A tudatosságunkat az fogja formálni, hogy milyen gondolatoknak adunk helyet a tudatunkban.
Amikor egy cselekedetet megismétlünk a lenyomat mélyül, mint ahogyan a lemez barázdái mélyülnek a sokszori ismételt lejátszás során. Ugyanannak a cselekedetnek a gyakori ismétlése alakítja ki a szokásainkat. Minél többet ismétlünk egy cselekedetet, az egyre automatikusabb lesz, ami azt jelenti, szinte észrevétlenül leszokunk az intellektusunk használatáról, hogy legalább azt a kérdést feltegyük magunknak: Jó lesz nekem, ha ezt teszem? A szokások igen könnyen kialakulnak, de egy rossz szokást (pl. cigaretta, kábítószer, alkohol) megszüntetni igen fáradtságos munka. A szokások valamiféle pótcselekvések, amikor egy belső szükségletet kívülről akarunk kielégíteni. Pl. szeretethiányban való túlzott édesség-fogyasztás, a problémák elől való menekülés az alkohol, vagy a drogok mámorába, vagy a nikotinnal való feszültségoldás reménye, stb. Kezdetben az élvezet segíthet elfelejteni a bajokat, de egy idő múlva megjelennek a helytelen cselekedetek következményei, a kellemetlen tünetek is.
A rossz szokásoktól úgy tudunk a legkönnyebben megszabadulni, hogy használva az intellektusunkat megértjük, hogy miért nem helyes az, amit teszünk. Még ezután is komoly erőfeszítésre van szükség, hogy egy határozott koncentrált gondolattal képesek legyünk a gyenge gondolatainkat pozitív irányba terelni és elfoglalni az intellektusunkat az új pozitív céllal. A szerzett szokásoknak, az un. mesterséges szanszakaráknak az átalakítása igen nagy türelmet és kitartást igényel. Fontos, hogy a legkisebb változást is méltányolni tudjuk, hogy az elveszett önbizalmunk és öntiszteletünk visszatérjen.
Személyiségünk a tudat, az intellektus és a szanszkarák összhangban való működése során alakul ki. Amikor a teljesség és tökéletesség felé törekszünk, a lélekben egy tisztulási folyamat megy végbe, a lélek a felismerés birtokában „kidobálja” az összes haszontalant, a károst, vagyis mindazt, ami bánatot okoz. Az átalakuláshoz szükséges erő megszerzésében igen sokat segít a meditáció, ami a tudatunk helyes használatát jelenti, az intellektus „izomzatának”, az akaraterőnek a tréningjét.


2016. március 5., szombat

Nagyszerűen érezni magam

Talán reálisabb először is pozitívnak érezni magam. Aztán, jónak, jobbnak, és a legjobbnak, és végül nagyszerűen érezni magam. Biztosan nem érezhetem nagyszerűen magam bármivel kapcsolatban, amíg nem érzem pozitívnak és jónak magamat. Nem számít, hogy mások mit mondanak, vagy milyen negatív dolgok történtek a múltban. Pozitívnak lenni nem azt jelenti, hogy elrejtem a bennem lévő negatívat, és azt tettetem, hogy az nincs is bennem. Azt jelenti, hogy kivonom a rejtett lehetőségeket és leckéket mindabból, ami látszatra kaotikus, igazságtalan, vagy nem igazán kívánt dolog. Minden dolognak az életemben megvan a maga oka. Bízni abban, hogy bármi is történik, annak megvan az értéke - ez segít abban, hogy megőrizzem a pozitív látásmódot, és segít abban is, hogy jól érezzem magam, ami a nagyszerűnek érezni magam alapja. Az ilyen bizalom egy egészen más perspektívát és rálátást ad a dolgoknak. Ugyanakkor, ha túlzottan terhelnek a dolgok, vagy az emberek, akik körülöttem vannak, vagy beleavatkozom a dolgokba, akkor nem tudom megőrizni a semlegességet. Egy objektív perspektívából láthatom a teljes képet, az egészet anélkül, hogy elvesznék a részletekben. Ez a perspektíva engedi, hogy használjam a tiszteletet, a toleranciát, a türelmet, ami abban is segít, hogy elbánjak a negatív szituációkkal. Ez megnyitja a szívemet és a tudatomat az új lehetőségek felé. Ez a semlegesség megteremti a belső csendet, amiben láthatom, és érzékelhetem a saját belső békémet, jóságomat és erőimet. Ez az, ami hatalmas különbséget teremt az életemben. Nagyszerűnek érezni magam, nem egy ideiglenes eufória. Ha valóban nagyszerűen érzem magam, akkor ez a tudat egy állandó pozitív állapotát eredményezi önmagammal, és az életemmel kapcsolatban. Ez akkor tud megtörténni, amikor megtapasztalom a saját szellemi identitásomat és erőforrásaimat, amik a lényem örökkévaló részei. Ez nem csak egy remény, egy teória, vagy egy elképzelés. A csendben összekapcsolódom a realitással, ami az életemet úgy lehorgonyozza, hogy semmilyen zűrzavar nem tud egy áldozattá tenni. Ahogy elérjük az önmagunk feletti mesteriességet, nagyszerűen érezzük magunkat. Nincsenek rejtett kifogások, miért, hogyan, de, mert…, különben ezek becsapnának. Helyette azt mondom, igen, meg tudom tenni. Tegyem meg most. Amikor van bennünk kellő bátorság, hogy kísérletezzünk, amikor nem félünk a dolgok kimenetelétől, akkor tudjuk nagyszerűen érezni magunkat. A szellemi perspektíva, ami felmerül ebből a belső csendből, képessé tesz arra, hogy bízzak önmagamban, bízzak másokban és lássam a pozitívat, a jót, a jobbat, a legjobbat és végül nagyszerűen érezzem magamat, nem számít, mi történik.